Strom z kartónu

Najčastejšie maľujú deti na papier a preto možnosť maľovať na niečo iné veľmi uvítali. To iné bol  kartón

Najprv sme si kartón pripravili na maľovanie. Poodtŕhali sme na jednej strane lepenku. Trhanie - to bola pre deti najzaujímavejšia časť celého projektu. Netreba to robiť úplne dočista, pretože na neodtrhnuté plochy lepenky sa veľmi dobre maľuje temperovými farbami. Deti samozrejme bavilo najviac maľovať tie špáry. :)

Ešte pred maľovaním som vystrihla z kartónu rôzne tvary. Z jednotlivých tvarov sme po namaľovaní pozliepali strom s jabĺčkami.
0 comments:

Zverejnenie komentára