Tkanie s kartónom

Čo potrebujeme:
  • škatuľu od cereálií
  • kúsky látok
  • tempery
  • korkovú zátku
Na kartóne z cereálií som rezacím nožom urobila rovné čiary. Zárezy som neurobila až do konca, okraje na dvoch stranách ostali pevné. 

Na takto narezaný kartón sme tkali. Prevliekali sme cez neho rôzne kúsky látok. Stelka po dokončení tkania opečiatkovala voľné miesta na kartóne korkovou zátkou a temperami. 0 comments:

Zverejnenie komentára